Teoría y problemas de probabilidad y estadística / Murray R. Spiegel, John J. Schiller, R. Alu Srinivasan ; traducción: Libia Patricia Pardo Miller ; revisión técnica: Jacinto Londoño Ortiz

Descripció

Més de 40 milions d’estudiants confien en la Sèrie Schaum com a ajuda per tenir èxit en els exàmens. La Sèrie Schaum és la clau per aprendre més ràpid i obtenir millors qualificacions en totes les matèries. A cada llibre es presenta la informació essencial d’un curs en un format fàcil de seguir i tema per tema. A més, presenta centenars d’exemples, problemes resolts i exercicis per aplicar les habilitats adquirides. Aquest llibre de la Sèrie Schaums conté: ‘897 problemes totalment resolts amb solucions completes’ Explicacions concises de tots els conceptes del curs ‘Cobreix: probabilitat bàsica, teoria del mostreig, regressió, teoria de l’estimació i anàlisi de variància Totalment compatible amb els llibres de text la Sèrie Schaums, ressalta tots els conceptes importants que cal saber. ¡Utilitza la Sèrie Schaum per estudiar en menys temps, i obtingui les millors notes! Llibres de làser Schaum ‘problema resolt.