Matemática divertida y curiosa / Malba Tahan

Descripció

En Matemàtica divertida i curiosa, Malba Tahan convida els lectors a jugar amb els números i descobrir fets, enigmes, estratègies de càlcul i altres curiositats sobre la història de la matemàtica. El llibre mostra la matemàtica com una ciència viva i interessant, i presenta una sèrie de recreacions de matemàtica elemental que no requereixen l’ús de fórmules o càlculs complicats. Així, d’una manera divertida, s’aborden l’aritmètica, l’àlgebra i la geometria.
Matemàtica, divertida i curiosa arriba a un veritable èxit: uneix l’estudi de la ciència matemàtica amb el lúdic, transformant la seva lectura en un agradable passatemps.