Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes / Montserrat Badia i Cardús

3,00

1 en estoc

Descripció

 La problemàtica dels diftongs encara és molt més complexa que la dels africats (cf. c.7. de les Publicacions). Es tracta de saber si les semivocals [i8, u8],  les semiconsonants [j, w] i les consonants [y, w¢] són al·lòfons dels fonemes vocàlics /i, u/ o bé, per contra, dels fonemes consonàntics /y, w¢/, respectivament. És a dir, expressat més senzillament, es tracta de saber si els diftongs pertanyen al sistema vocàlic o, per contra, al sistema consonàntic. Em fonamento en els treballs precedents sobre el tema i, a partir de les seves conclusions, faig un intent d’aportació sistemàtica i coherent a la descripció dels diftongs, tenint en compte tres aspectes previs però necessaris: 1) visió crítica del que diu la gramàtica normativa sobre els diftongs; 2) distinció entre diferents nivells d’elocució; 3) configuració de l’estructura sil·làbica del català. Ja dins de la descripció pròpiament dita dels diftongs, faig la distinció entre els diftongs que són “sistemàtics” i aquells que no ho són, i distingeixo el funcionament dels diftongs en l’àmbit de la paraula i en un context fònic més ampli.

   Atès el paral·lelisme de plantejament amb la problemàtica dels africats, incloc aquest estudi després de la temàtica dels diftongs, per tal de publicar-ho conjuntament.

Informació addicional

CDU

433.8 Bad

ISBN

9788484154181