Curso básico de matemáticas y estadística : del bachillerato al grado / Ángeles Cámara Sánchez … [et al.]

Descripció

PART I: Matemàtiques 1. Operacions elementals 2. Funcions reals. Representació gràfica 3. Operacions amb polinomis 4. Resolució d’equacions 5. Espais vectorials reals 6. Matrius 7. Sistemes d’equacions lineals 8. Límits i continuïtat de funcions d’una variable 9. Successions. Límit de successions 10. Derivades d’una variable 11. Introducció al càlcul integral PART II: Estadística 12. Introducció a l’estadística descriptiva 13. Introducció a la probabilitat i les seves aplicacions]

Informació addicional

CDU

51 Cur

ISBN

9788496477704